მიმდინარე პროგრამები

"მ     2017წ. იანვარი-აპრილი, "რეგიონული ახალგაზრდული ფორუმი" - "პროექტ ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში" (PH International Georgia), დამფინანსებელი USAID;
        
       დეკემბერი, 2016წ-აპრილი, 2017წ. "ქ.თბილისში ახალგაზრდა ტრენერების მომზადება და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალის www.trainers.ge ამოქმედება"პროექტი დაფინანსებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ, მხარდამჭერი DVV International საქართველო.


2016 წ. -  "We Can Do More! - The Development of civic activity of youth in the regions of Ukraine, Georgia"- პროექტი "მეტი შეგვიძლია! - ახალგაზრდობის სამოქალაქო მონაწილეობის გაძლიერების ხელშეწყობა უკრაინის, საქართველოსა და რუსეთის რეგიონებში“-DRA

2015-2017 წწ -"მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკომიგრანტების ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების გზით" Raising the Economical and Infrastructural Capabilities of Eco-Migrants in Managing the Migration Process ევროპის გაერთიანებათა კომისიის პროგრამა 

2014-2017 წწ -"მომავლის თაობა"PH International, USAID;

2014-2020 წწ - Erasmus + ევროპის გაერთიანებათა კომისიის პროგრამა;


ENO - Environment Online - გარემოსდაცვითი ონლაინ სკოლა;

iEARN - International Educational and Recourse Network - საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი;

დებატები - საგანმანათლებლო პროგრამა კამათისა და არგუმენტირებული მსჯელობის თემაზე.

1 comment: