მიმდინარე პროგრამები

 2017წ. 1 მარტი-31 ივლისი, "სკოლებში "თავისუფალი გაკვეთილის" ჩატარების ხელშეწყობა"- აიპ კოალიცია "განათლება ყველასათვის" საქართველო, დამფინანსებელი Global Campaign For Education (GCE) 


2016 წ. -  "We Can Do More! - The Development of civic activity of youth in the regions of Ukraine, Georgia"- პროექტი "მეტი შეგვიძლია! - ახალგაზრდობის სამოქალაქო მონაწილეობის გაძლიერების ხელშეწყობა უკრაინის, საქართველოსა და რუსეთის რეგიონებში“-DRA

2015-2017 წწ -"მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკომიგრანტების ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების გზით" Raising the Economical and Infrastructural Capabilities of Eco-Migrants in Managing the Migration Process ევროპის გაერთიანებათა კომისიის პროგრამა 

2014-2017 წწ -"მომავლის თაობა"PH International, USAID;

2014-2020 წწ - Erasmus + ევროპის გაერთიანებათა კომისიის პროგრამა;


ENO - Environment Online - გარემოსდაცვითი ონლაინ სკოლა;

iEARN - International Educational and Recourse Network - საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი;

დებატები - საგანმანათლებლო პროგრამა კამათისა და არგუმენტირებული მსჯელობის თემაზე.

1 comment: