მიმდინარე პროგრამები

2018-2020 - პროგრამა "მომავლის თაობა"PH–International , დამფინანსებელი USAID;
2017-2019- "ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა" - "English ACCESS Microscholarship Program", PH International, დამფინანსებელი -აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი;

2016 წ. -  U18 "We Can Do More! - The Development of civic activity of youth in the regions of Ukraine, Georgia"- პროექტი "მეტი შეგვიძლია! - ახალგაზრდობის სამოქალაქო მონაწილეობის გაძლიერების ხელშეწყობა უკრაინის, საქართველოსა და რუსეთის რეგიონებში“-DRA

2014-2020 წწ - Erasmus +,  European commission;


ENO - Environment Online - გარემოსდაცვითი ონლაინ სკოლა;

iEARN - International Educational and Recourse Network - საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი;

დებატები - საგანმანათლებლო პროგრამა კამათისა და არგუმენტირებული მსჯელობის თემაზე.

1 comment: