განხორციელებული პროექტები

2021წ.  "Carpathian and Caucasian Youth Initiatives Project" - “LEGEND FOTO” (სლოვაკეთი), დამფინანსებელი ვიშეგრადის ფონდი.
2021წწ "დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით" - People in Need, დამფინანსებელი ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და USAID.
2020-2021წწ - "სოციალური მეწარმეობისა და STEAM-ის კომბინირებული ქართული პლატფორმა უფროსკლასელებისთვის" - ახალგაზრდობის სააგენტო
2019-2021წწ.- "ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა" - "English ACCESS Microscholarship Program", PH International, -აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი;
2019-2020 წწ - "ლეგო რობოტიქსის ცენტრი რუსთავში"- ევროპის ფონდი
2019წ. 1-8 ივლისი, "მეგობრობის ქალაქი", თანადამფინანსებელი რუსთავის მუნიციპალიტეტი;
2018წ. 3-10 ივლისი, "მრავალფეროვნება რუსთავში"თანადამფინანსებელი რუსთავის მუნიციპალიტეტი;
2018-2021წწ. - პროგრამა "მომავლის თაობა"PH–International , დამფინანსებელი USAID;
2017-2020 "მეტი შეგვიძლია  - ახალგაზრდების სამოქალაქო გაძლიერების ხელშეწყობა აღმოსავლეთ ევროპაში".  გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერა
2017-2019წწ.- "ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა" - "English ACCESS Microscholarship Program", PH International, -აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი;
2017წ. აგვისტო -საზაფხულო ბანაკი "ინიციატორი" - BP.
2017წ. ივნისი- "სამოქალაქო განათლების საზაფხულო ბანაკი 2017""პროექტ ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში" (PH International Georgia), USAID;
2017წ. 1 მარტი-31 ივლისი, "სკოლებში "თავისუფალი გაკვეთილის" ჩატარების ხელშეწყობა"- აიპ კოალიცია "განათლება ყველასათვის" საქართველო, Global Campaign For Education (GCE) 
2017წ. იანვარი-აპრილი, "რეგიონული ახალგაზრდული ფორუმი" - "პროექტ ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში" (PH International Georgia), USAID;
       2016წ. დეკემბერი-აპრილი, 2017წ. "თბილისში ახალგაზრდა ტრენერების მომზადება და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალის  www.trainers.ge ამოქმედება" - პროექტი დაფინანსებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ, მხარდამჭერი DVV International საქართველო.
2016წ.-დან - "We Can Do More! - The Development of civic activity of youth in the regions of Ukraine, Georgia"- პროექტი "მეტი შეგვიძლია! - ახალგაზრდობის სამოქალაქო მონაწილეობის გაძლიერების ხელშეწყობა უკრაინის, საქართველოსა და რუსეთის რეგიონებში“-DRA 
2016 წ. აგვისტო, საზაფხულო ბანაკი "ინიციატორი", დამფინანსებელი BP
2015-2017 წწ -"მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება ეკომიგრანტების ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების გზით" Raising the Economical and Infrastructural Capabilities of Eco-Migrants in Managing the Migration Process ევროპის გაერთიანებათა კომისიის პროგრამა
2015წ. 1 მარტი - 2016წ. 28 თებერვალი - MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE AJDOVŠČINA , პროგრამა Erasmus+ European commission, სლოვენიის ნაციონალური სააგენტო
2014წ. 1 ნოემბერი - 2015წ. 31 აგვისტო - EVS in Georgia - way to development, პროგრამა Erasmus+ დამფინანსებელი European commission, პოლონეთის ნაციონალური სააგენტო
2014წ. 1 სექტემბერი -2015წ. 31 ივლისი - „Discover the Caucasus - Volunteering across cultures” - პროგრამა Erasmus+ დამფინანსებელი European commission, გერმანიის ნაციონალური სააგენტო
2014 ოქტომბერი-2017წ. 30 ივნისი - პროგრამა "მომავლის თაობა"PH–International "პროექტი ჰარმონია“, USAID;
2014წ. აპრილი-მაისი "სამოქალაქო განათლების საგაზაფხულო ბანაკი 2014"  PH–International    "პროექტი ჰარმონია“, USAID;
2014წ. აპრილი-ოქტომბერი - განათლება ყველასათვის“-Education for All - EFA – Education For All.
2014 წ. მარტი-მაისი, "სასკოლო ახალგაზრდული სამუშაოს დანერგვა საქართველოში" - მსოფლიო ბანკის ჯგუფი "ახალგაზრდული ხმები - საქართველო" (Youth voices Georgia);
2014წ. იანვარი, "სამოქალაქო ინტეგრაციის ახალგაზრდული ბანაკი" PH – International    "პროექტი ჰარმონია“, USAID;
2013წ. მარტი-დეკემბერიკვლევის პროექტი მცირე საგრანტო პროექტების განხორციელების პროცესი, როგორც ახალგაზრდებში (18-26) ინიციატივისა და მეწარმეობის უნარების განვითარების ხელშეწყობი ფაქტორი- WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY
2013-2014 "არასამთავრობო სექტორის პოტენციალის გაძლიერება განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში აივ კონსულტირებისა და ტესტირებისათვის" - ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა, ახორციელებს გაეროს ბავშვთა ფონდი საზოგადოებრივ გაერთიანება ბემონთან და სიქასთან ერთად;
2013 "Volunteer for Nature" -პროგრამა "ახალგაზრდები მოქმედებაში" , ევროკომისიის პროგრამის ლიტვის ნაციონალური სააგენტო;
2013წ.ოქტომბერი-2014წ. ივლისი, "Development issues of modern Georgia"- პროგრამა „ახალგაზრდები მოქმედებაში“ Youth In Action, ევროკომისიის პროგრამის  პოლონეთის ნაციონალური სააგენტო
2013წ. ივნისი-აგვისტო, „სამოქალაქო განათლების საზაფხულო ბანაკი“ PH–International    "პროექტი ჰარმონია“, USAID;
2013წ. იანვარი-ნოემბერი, “PassWord:EVS”  ევროპული მოხალისეობრივი სერვისი, პროგრამა „ახალგაზრდები მოქმედებაში“, ლიტვის ნაციონალური სააგენტო;
2012წ. სექტემბერი-2013წ. სექტემბერი„Schuman volunteers learning by doing“ , ევროპული მოხალისეობრივი სერვისიპროგრამაახალგაზრდები მოქმედებაში“, პოლონეთის ნაციონალური სააგენტო
2012 ივნისი-აგვისტო, „სამოქალაქო განათლების საზაფხულო ბანაკი“ PH–International    "პროექტი ჰარმონია“, USAID;
2012წ. თებერვალი-2013წ. თებერვალი “Intergenerational exchange - Pay it Forward!” - ევროპული მოხალისეობრივი სერვისი, პროგრამა „ახალგაზრდები მოქმედებაში“, რუმინეთის ნაციონალური სააგენტო;
2012წ. მარტი - დღემდე „ზოგადი განათლება ყველასათვის“  - სამოქალაქო  განვითარების ინსტიტუტი;
2012წ. თებერვალი-ოქტომბერი, In Progress for Europe ევროპული მოხალისეობრივი სერვისი, პროგრამა „ახალგაზრდები მოქმედებაში“, პოლონეთის  ნაციონალური სააგენტო
2011წ. დეკემბერი-2012 დეკემბერი, „Together for a common sustainable reality“ ევროპული მოხალისეობრივი სერვისი, პროგრამა „ახალგაზრდები მოქმედებაში“, საფრანგეთის  ნაციონალური სააგენტო;
2011წ. ივნისი-ივლისი, „სამოქალაქო განათლების საზაფხულო ბანაკი“ PH–International  "პროექტი ჰარმონია“, USAID;
2011-2014წწ. „ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის პროგრამა ACCESS“ – PH–International    "პროექტი ჰარმონია“, USAID;
2010-2014წწ. „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა“ - PH –International    "პროექტი ჰარმონია“, დამფინანსებელი USAID;
2010 „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ინდ. მეწარმის პორტალის მართვისათვის“, dvv international;
2010 „რუსთაველი ქალების პროფესიული განვითარება“ , „მშვიდობის კორპუსი“ საქართველოს წარმომადგენლობა;
2010 „პიროვნული განვითარების კურსი ახალგაზრდებისათვის“  - CTC ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი;
2010წ. - "ერთად საერთო რეალობაში"პროექტი მხარდაჭერილია "იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირების პროექტის" (SIIMS) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია "ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს" მიერ. პროექტი განახორციელა "ქეა ნორვეგია" და "ქეა საერთაშორისო კავკასიაში". პროექტის ადგილობრივი განმახორციელებელი პარტნიორი იყო  "სამოქალაქო განვითარების სააგენტო" (CIDA). http://esr-siqa.blogspot.com/
2009 წ. ივლისი-სექტემბერი - "საერთო სივრცე-საერთო საქმე "4ს"ფონდი  OSGF "ღია საზოგადოება - საქართველო";
2009 წ. იანვარი-ივნისი - "ფასეულობები ძალადობის წინააღმდეგ"ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი;
2008 წ.  მაისი -ოქტომბერი - "მრავალფეროვნების ერთობა"ფონდი  OSGF "ღია საზოგადოება - საქართველო";
2008 ხიდის შენება პოლონეთსა და საქართველოს შორის” - EU პროგრამაახალგაზრდობა მოქმედებაში” Youth In Action;
2008 IEARN-ის ტრენინგი სკოლის პედაგოგებისთვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ფონდიირმის ნახტომი”;
2007წ. საერთაშორისო ბანაკი "დავამსხვრიოთ სტერეოტიპები და ქსენოფობია ხელოვნების მეშვეობით" - საფრანგეთის ნაციონალური სააგენტო, Youth In Action,; მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, უკრაინა, საფრანგეთი, ესპანეთი;
2007წ. "ეკო-ცნობიერების ასამაღლებელი კომიქსი "ყიყიტოს მოგზაურობა"BP Georgia;
2007წ. "გარემოსმცოდნეობითი სკოლების ქსელი ბორჯომის რაიონში" - დამფინანსებელი BP Georgia;
2006-2008 წწ. "ინტერნეტის მოხმარებისა და სწავლების პროგრამა" (IATP)  საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო - IREX
2006 წ. ივნისი - "გაუმჯობესებული სკოლა საქართველოს მომავლისთვის" - CARE საერთაშორისო კავკასიაში; 
2006 წ. 1/VI-9/VII, "საქართველო ამერიკელების თვალით" - აშშ ქართველების თვალით"  აშშ საელჩო;
2006წ. 27/VI-28/VII- ბაკურიანის "საზაფხულო კომპიუტერული ბანაკი" - CARE
2005 18/XII- 2016 25/VII- "საკონტაქტო პირი"- ფონდი ევრაზია
2005 წ. "ბუსუსა და მილსადენი"- BP
2005 წ. "ბუსუსა და მილსადენი - სპექტაკლი" - BP
2005 წ. "ფერადი სილუეტების თეატრი" - BP
2005 წ. "ფასეულობითი განათლების საერთაშორისო ტრენინგი"
2005 წ. "თემის განვითარება მოხალისეობით"


რუსთავის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია
2003 წ. 1/VI- 2004წ. 1/VI - "განათლების სისტემის დემოკრატიზაცია და ფინანსური გამჭვირვალობა" Citizens Advocate! Programe (CAP) fro Georgia;
2003 წ. 1/VI- 2004წ. 1/VI -  "Water Management in South Caucasus", DAY (Developments Alternatives Inc.)

1 comment: