მიმდინარე პროგრამები

2022-2027 "სამოქალაქო განათლების პროგრამა" -PH International, დამფინანსებელი -USAID;
2022წ. "ახალგაზრდული მეწარმეობის საშუალებით სოფლის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში" მერსი ქორფსის წარმომადგენლობა საქართველოში;
2021-2023წწ.- "ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა" - "English ACCESS Microscholarship Program", PH International, დამფინანსებელი -აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი;
2014-2020 წწ - Erasmus +,  European commission;
ENO - Environment Online - გარემოსდაცვითი ონლაინ სკოლა;
iEARN - International Educational and Recourse Network - საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი.

1 comment: