მიმდინარე პროგრამები

2021წწ "დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით" - People in Need
2020-2021წწ - "სოციალური მეწარმეობისა და STEAM-ის კომბინირებული ქართული პლატფორმა უფროსკლასელებისთვის" - ახალგაზრდობის სააგენტო
2019-2021წწ.- "ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა" - "English ACCESS Microscholarship Program", PH International, დამფინანსებელი -აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი;
2018-2021 წწ. - "მომავლის თაობა"PH–International , დამფინანსებელი USAID;
2016 წ. -  U18 "We Can Do More! - The Development of civic activity of youth in the regions of Ukraine, Georgia"- პროექტი "მეტი შეგვიძლია! - ახალგაზრდობის სამოქალაქო მონაწილეობის გაძლიერების ხელშეწყობა უკრაინის, საქართველოსა და რუსეთის რეგიონებში“-DRA
2014-2020 წწ - Erasmus +,  European commission;
ENO - Environment Online - გარემოსდაცვითი ონლაინ სკოლა;
iEARN - International Educational and Recourse Network - საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი.

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete